Hình ảnh công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2


ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẾN HẾT NĂM 2015

1- Định hướng phát triển Công ty đến hết năm 2015

Xây dựng và phát triển Công ty trở thành một doanh nghiệp mạnh, đa ngành nghề, đa sở hữu, lấy hiệu quả kinh tế là thước đo cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty. Duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống là gia công kết cấu thép, sản xuất dây hàn và mạ kẽm nhúng nóng. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty.

2-  Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu:

2.1- Công tác đổi mới doanh nghiệp:

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, xây dựng và phát triển Công ty thành Công ty mạnh, bền vững, có tốc độ tăng trưởng nhanh và có tính cạnh tranh cao.

- Liên doanh liên kết với các công ty trong và ngoài Tập đoàn Lilama, Công ty CP Lisemco 2 và các công ty thuộc sở hữu của cổ đông chiến lược để tạo thêm sức mạnh trong SXKD.

2.2- Công tác đầu tư:

- Đầu tư các lĩnh vực sản xuất trọng điểm bao gồm: Sản xuất gia công kết cấu thép.

- Đầu tư xây dựng phục hồi lại và đưa vào sản xuất dây chuyền dây hàn mạ đồng.

- Đầu tư xây dựng nhà máy mạ kẽm nhúng nóng.

2.3- Công tác quản lý:

- Hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành.

- Tăng cường công tác hạch toán SXKD quản lý chặt chẽ các chi phí quản lý sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo SXKD có hiệu quả và tích luỹ vốn để phát triển.

- Phân cấp và giao quyền chủ động cho các đơn vị nhận khoán và trực tiếp sản xuất trong quá trình SXKD, gắn trách nhiệm và quyền lợi đối với cán bộ quản lý.

2.4- Công tác phát triển nguồn lực:

- Chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực cho hoạt động SXKD của Công ty. Xây dựng và phát triển nguồn lực con người của Công ty mạnh về mọi mặt đủ về chất lượng và số lượng, có năng lực quản lý và ứng dụng công nghệ mới.

- Tìm mọi biện pháp để huy động mọi nguồn vốn, đảm bảo đủ cho đầu tư và SXKD.

2.5- Các công tác khác:

- Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại, nâng cao năng lực kinh doanh, phát triển và mở rộng liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để phát triển năng lực Công ty là doanh nghiệp gia công kết cấu thép, sản xuất dây hàn và mạ kẽm nhúng nóng mạnh với năng lực cạnh tranh cao trong nước và Quốc tế.


Bữa tiệc mùa hè của đại gia đình mạ kẽm Amecc

Bữa tiệc mùa hè của đại gia đình mạ kẽm Amecc

  • 21/02/2023
  • views

Người ta thường nói, tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào, dù bị ướt, bị cảm lạnh thì người ta vẫn muốn đắm chìm vào nó một lần nữa. Mà mưa rào thương xuất hiện vào mùa hè, phải chăng mùa hè là mùa của thương nhớ, là mùa rực lửa của tuổi trẻ với bao kỷ niệm khó quên.

Thăm quan học hỏi mô hình 5S

Thăm quan học hỏi mô hình 5S

  • 23/06/2021
  • views

Đúng 5h sáng ngày 11-10-2014 đoàn xe chở các đại biểu của LISEMCO 2, do ông Lê Đình Tư- Phó TGĐ công ty làm trưởng đoàn, khởi hành từ trụ sở Công ty đến thăm quan tại nhà máy của công ty TNHH TOTO Việt Nam nằm trong Khu công nghiệp Thăng Long- Hà Nội.