Lisemco 2 không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm


Trong một quá trình sản xuất, chi phí do lãng phí thường chiếm một lượng đáng kể trong chi phí sản xuất kinh doanh và cải tiến chất lượng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc giảm lãng phí.

Chất lượng vừa là một cơ hội vừa là thách thức, nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm ngày càng cao, vì vậy doanh nghiệp cần phải không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm. Cải tiến chất lượng là họat động trong toàn bộ tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu suất, tạo thêm lợi ích cho tổ chức cũng như khách hàng. Cải tiến chất lượng cần được xem là một nỗ lực không ngừng nhằm duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm với nguyên tắc sản phẩm sau phải tốt hơn sản phẩm trước và khoảng cách giữa các đặc tính sản phẩm với những yêu cầu của khách hàng ngày càng giảm.

Ý thức được vai trò to lớn của việc cải tiến chất lượng, trong thời gian vừa qua Công ty cổ phần Lisemco 2 đã tập trung rà soát lại lực lượng thợ hàn, thợ gia công, thường xuyên kiểm tra trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động. Bên cạnh đó, toàn bộ kỹ sư QA, QC của phòng Quản lý chất lượng được thường xuyên đào tạo, kiểm tra trình độ chuyên môn, bố trí, sắp xếp lại một cách phù hợp.  Đặc biệt, trong quá trình nghiệm thu sản phẩm, tất cả các Trưởng đơn vị sản xuất có liên quan đều tham gia trực tiếp nhằm nắm bắt tình hình thực tế, lắng nghe ý kiến khách hàng, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Về mặt chuyên môn, toàn bộ quy trình Gia công chế tạo đều được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu của bản vẽ đã được phát hành. Trong quá trình sản xuất thi công, thường xuyên lắng nghe, cập nhật những ý kiến đóng góp của khách hàng, khai thác tối đa lợi ích của trang thiết bị, máy móc.

Sau 2 tháng thực hiện một cách quyết liệt quá trình cải tiến chất lượng, với phương châm: “ hôm nay tốt hơn hôm qua, ngày mai tốt hơn hôm nay” kết quả đã được thể hiện rõ đó là sự tiến bộ về hệ thống quản lý, chất lượng sản phẩm, năng suất, văn hóa và an toàn lao động. Quan trọng hơn cả là sự cải tiến đó đã làm hài lòng khách hàng khi nghiệm thu sản phẩm.

Với mong muốn đạt được sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng, Công ty cổ phần Lisemco 2 sẽ không ngừng cải tiến kỹ thuật, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng một thương hiệu vững chắc trong ngành Cơ khí Việt Nam.

Hải Phòng 28-5-2014

Huyền Trang