Siêu nhiệt điện BARH - Ấn Độ

Thông tin dự án


Phạm vi công việc của LISEMCO 2 đối với dự án này:

Gia công chế tạo 3.000 tấn ống gió và xuất khẩu sang Ấn Độ.

 

Thông tin khách hàng


Dự án: Siêu nhiệt điện Barh- Ấn Độ

Công suất: Barh I = 3x660MW, Barh II = 2x660MW (tổng công suất 3.300 MW)

Chủ đầu tư: Công ty năng lượng Ấn Độ-Tập đoàn nhiệt điện quốc gia (NTPC)

Địa điểm: Barh, gần Patna thuộc Bihar, Ấn Độ


Nhiệt điện Mông Dương 1

Dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 là một trong hai nhà máy của Trung tâm Điện lực Mông Dương, thuộc Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia.

Đại tu Turbine số 6 Nhà máy nhiệt điện Uông Bí

Nhà máy nhiệt điện Uông Bí được xây dựng trên địa bàn Thành phố  Uông Bí. Đây là nhà máy nhiệt điện cung cấp sản lượng điện năng lớn cho mạng lưới điện Quốc gia.

Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1

Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 là một trong hai nhà máy của trung tâm điện lực Nghi Sơn, thuộc quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.