Gửi liên hệ

Captcha

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính

  • Địa chỉ: Km35 - Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. 
  • Điện thoại: 0225.3572.879 - 0931.599.399
  • Fax:  02253.572.479