thợ hàn
thợ hàn 14-07-2021     0 Ảnh
Hình ảnh công trình
Hình ảnh công trình 21-02-2023     0 Ảnh
Xưởng mạ kẽm
Xưởng mạ kẽm 16-06-2021     8 Ảnh
Máy mọc, thiết bị
Máy mọc, thiết bị 16-06-2021     0 Ảnh
Hình ảnh nhà xưởng 2
Hình ảnh nhà xưởng 2 16-06-2021     0 Ảnh
Hình ảnh nhà xưởng
Hình ảnh nhà xưởng 16-06-2021     0 Ảnh
Hình ảnh giới thiệu
Hình ảnh giới thiệu 16-06-2021     6 Ảnh