Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Thông tin dự án


Thông tin chi tiết về dự án:
Dự án Nhà máy điện Vũng Áng 1 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nằm trong Tổng sơ đồ điện VI về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét đến năm 2025 và được phép áp dụng cơ chế đặc thù để đầu tư xây dựng các công trình điện cấp bách giai đoạn 2006-2010 (Theo Quyết định số 1195/QĐ-TTg ngày 09/11/2005 của TTgCP).

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 có công suất 1.200 MW gồm 2 tổ máy, sử dụng công nghệ đốt than phun trực tiếp của các nước G7.

Phạm vi công việc của LISEMCO 2:

  •   Cung cấp, chế tạo đường ống dẫn gió, dẫn khói tổ máy số 2.
  •   Lắp đặt đường ống dẫn gió và  dẫn khói tổ máy số 2.
  •   Gia công chế tạo, kết cấu thép nhà Tua bin và nhà Bun ke. Gia công chế tạo đường ống công nghệ.

Thông tin khách hàng


Chủ đầu tư: TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
Tổng thầu: Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA)
Địa điểm: Huyện Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Tổng mức đầu tư: 1,24 tỷ USD
Công suất: 1.200 MW
Giá trị hợp đồng do LISEMCO 2 thực hiện: 62,3 tỷ đồng