Thành lập Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ Việt Hàn


Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam và cả trên thế giới đều đang bị tác động mạnh bởi cuộc chiến tranh thương mại giữa các nước lớn; cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán và đặc biệt là đại dịch COVID-19….

Trước rất nhiều khó khăn thách thức, song kiều bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào đã và đang là sợi dây kết nối giao thương, thắt chặt các hoạt động kinh tế, văn hóa, du lịch… tạo nguồn kiều hối phong phú cho Tổ quốc, góp thêm nguồn lực cùng Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội, xúc tiến giao thương và đầu tư, thực hiện và phát triển tốt Chỉ thị 45/NQ-TƯ ngày 19/05/2015 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Thành lập Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Việt - Hàn
Lễ công bố thành lập VKBIA – TMA – “Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Việt - Hàn” (VKTTT).

Đồng thời, ba đột phá trong văn kiện ĐH lần thứ XIII của Đảng gồm hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội đã được đề cập.

Do vậy việc kết nối mạng lưới chuyên gia, tri thức, doanh nhân kiều bào đóng góp cho sự phát triển của đất nước đang ngày một mang tính cấp thiết hơn. Nhằm hiện thực hóa hơn nữa sự liên kết có ý nghĩa, hướng tới đạt hiệu quả cao nhất có thể, Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA), Công ty Cổ phần Tập đoàn VKBIA và TMA Solutions đã ký kết biên bản ghi nhớ về “phối hợp quảng bá, thu hút đầu tư và hợp tác kinh doanh” với nhiều nội dung hợp tác cụ thể.

Trong đó chính thức công bố: VKBIA – TMA – “Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Việt - Hàn” đi vào hoạt động, bước đầu với hơn 200 kỹ sư chuyên về lĩnh vực phần mềm, chuyển đổi số, ứng dụng số và kinh tế số. Hai bên tiếp tục cùng hướng tới việc triển khai lĩnh vực chuyển giao công nghệ mới, công nghệ cao, hình thành các Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) cho từng lĩnh vực cụ thể, hợp tác triển khai đào tạo nguồn nhân lực trong các ngành kỹ thuật mới, đòi hỏi nhiều công nghệ cao..cho giai đoạn tiếp theo, thích nghi chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thành lập Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Việt - Hàn
Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Việt Hàn hiện có 200 kỹ sư chuyên về lĩnh vực phần mềm, chuyển đổi số, ứng dụng số và kinh tế số.

Đối với việc đào tạo và hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA), Công ty Cổ phần Tập đoàn VKBIA, TMA Solutions đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Đại học Quy Nhơn (Bình Định) nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, có tay nghề và có hiểu biết văn hóa, ngôn ngữ.. tại khu vực duyên hải Trung Bộ, đáp ứng cho việc nguồn nhân lực làm việc tại các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp sản xuất và những lĩnh vực mà xã hội đang cần đến

TS Nguyễn Hữu Lệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TMA Solutions cho biết: "Hiện tại TMA Bình Định đã hoàn thành hàng chục dự án công nghệ cao cho 6 quốc gia: Mỹ, Australia, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Với việc hợp tác giữa TMA Solutions và VKBIA sẽ mang đến một sức mạnh tổng thể hơn nữa, chúng tôi cố gắng sẽ đưa khoảng 3.000 kỹ sư, chuyên gia phần mềm từ khắp nơi về làm việc tại công viên này. Khi đó, Quy Nhơn sẽ là một trong những trung tâm lớn của cả nước về sản xuất phần mềm, tham gia vào quá trình chuyển đổi số, ứng dụng số, kinh tế số; đồng thời phát triển các sản phẩm có hàm lượng giá trị khoa học công nghệ, kinh tế cao".

Ông Trần Hải Linh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc, Chủ tịch VKBIA Group nhấn mạnh: “Chủ trương của Chính phủ trong việc xây dựng "Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ người dân và doanh nghiệp" rất phù hợp với việc xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn hiện nay. Để có thể đạt được mục tiêu trên, nền kinh tế thị trường phải giải phóng mạnh mẽ sức sản xuất, huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực xã hội, kết hợp được trong và ngoài nước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển bền vững, hội nhập thành công; đời sống vật chất, tinh thần, quyền làm chủ của nhân dân không ngừng được nâng lên; môi trường sinh thái được bảo vệ.

Thành lập Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Việt - Hàn
Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA), Công ty Cổ phần Tập đoàn VKBIA, TMA Solutions đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Đại học Quy Nhơn (Bình Định) nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ.

Để thực hiện được mục tiêu, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Việt Nam cần phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng như "Chính phủ điện tử", ứng dụng giải quyết vấn đề xã hội liên quan tới tài chính, giao thông, giáo dụ, y tế... để thực hiện các mục tiêu trên. Việt Nam cần hướng tới mục tiêu chuyển đổi số đồng bộ và xây dựng chính phủ số, chính quyền số để tận dụng thời cơ và tăng tốc đột phá trong cuộc Cách mạng 4.0, phát triển và thúc đẩy các ngành khoa học công nghệ trọng tâm. Đồng thời, coi việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong đột phá”.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu ý kiến chỉ đạo: "Tôi hi vọng việc hợp tác giữa VKBIA và TMA Solutions sẽ mang lại những hiệu quả hết sức thiết thực cho việc phát triển giữa 2 bên, đồng thời góp phần cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định trọng thời gian tới. Công viên Sáng tạo TMA và VKBIA sẽ làm những việc sáng tạo và sẽ trở thành một trung tâm phát triển công nghệ 4.0 tại Việt Nam, phát triển và chuyển giao công nghệ cao, sử dụng nguồn nhân lực, trí lực của khu vực miền Trung và Bình Định. Và tôi cũng mong đây sẽ là cú huých lớn thúc đẩy kinh tế tri thức phát triển tại Bình Định, hỗ trợ Bình Định trong quá trình hội nhập quốc tế".

 


Hình ảnh công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2

Hình ảnh công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2

  • 24/11/2021
  • lượt xem

Duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống là gia công kết cấu thép, sản xuất dây hàn và mạ kẽm nhúng nóng. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty.