Nhà máy điện năng lượng mặt trời - Đài Loan

Thông tin dự án


Gia công chế tạo và mạ kẽm nhúng nóng 4700 tấn hàng xuất khẩu sang Đài Loan, Trung Quốc.

Thời gian thi công trong vòng 4 tháng (từ tháng 04/2021 đến tháng 08/2021)

Thông tin khách hàng


Dự án: Nhà máy điện năng lượng mặt trời - Đài Loan

Chủ đầu tư: Ashe Energy Development Co., Ltd


Đại tu Turbine số 6 Nhà máy nhiệt điện Uông Bí

Nhà máy nhiệt điện Uông Bí được xây dựng trên địa bàn Thành phố  Uông Bí. Đây là nhà máy nhiệt điện cung cấp sản lượng điện năng lớn cho mạng lưới điện Quốc gia.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Dự án Nhà máy điện Vũng Áng 1 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nằm trong Tổng sơ đồ điện VI về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Nhiệt điện Mông Dương 1

Dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 là một trong hai nhà máy của Trung tâm Điện lực Mông Dương, thuộc Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia.