Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.


Ngày 2/4/2022 Công ty Cổ Phần Amecc GT đã tổ chức thành công cuộc Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tham dự cuộc họp có các thành viên của Hội Đồng Quản Trị, các cổ đông cùng cán bộ chủ chốt đại diện các phòng ban trong công ty.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp trước đại dịch Covid-19, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021.

Kết thúc năm 2021, AMECC GT đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh đặt ra. Kết quả đạt được đã ghi nhận sự nỗ lực của toàn thể CBNV trong công ty và sự đóng góp, trách nhiệm của các cán bộ chủ chốt trong bối cảnh dịch Covid đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của nền kinh tế.

Ông Phạm Văn Lợi khai mạc Đại Hội

 

Tổng giám đốc Trịnh Duy Nam đã có bài phát biểu Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 hứa hẹn sẽ là một năm bứt phá của Amecc GT.

TGĐ Trịnh Duy Nam phát biểu trước đại hội

Chặng đường phía trước còn nhiều những khó khăn thách thức đang chờ đón chúng ta, nhưng tôi tin răng với lòng nhiệt huyêt, sự quyêt tâm và tinh thân đoàn kêt của toàn thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên cùng sự họp tác bên vững của các khách hàng, đối tác Công ty, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng AMECC liên tục phát triên bên vững với những thành quả mới trong tương lai.

Một số hình ảnh ảnh tại đại hội :

Ông Nguyễn Văn Nghĩa - thành viên HĐQT phát biểu

 

Ông Nguyễn Văn Thọ - thành viên HĐQT phát biểu

 

Bà Lê Phương Nhâm - Trưởng phòng HC_KT phát biểu

 

Hội đồng quản trị mới ra mắt Cổ đông

 

HĐQT và khách mời tham quan nhà máy và xưởng sản xuất

By: Quang Lợi


Hình ảnh công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2

Hình ảnh công ty cổ phần mạ kẽm Lisemco 2

  • 24/11/2021
  • lượt xem

Duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống là gia công kết cấu thép, sản xuất dây hàn và mạ kẽm nhúng nóng. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty.