Mạ kẽm nhúng nóng

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Dự án Nhà máy điện Vũng Áng 1 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nằm trong Tổng sơ đồ điện VI về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.